Regulament Bracket EURO 2024

I. Scopul Regulamentului

Prezentul regulament stabileşte termenii şi condiţiile de desfăşurare ale loteriei publicitare iniţiate de Organizator prin intermediul aplicației Golden Chat App (denumită în continuare „Bracket Euro 2024”), în acord cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 21/2001, privind comercializarea produselor şi serviciilor pe piaţă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Participarea la BRACKET constituie acceptarea expresă şi necondiţionată a termenilor şi condiţiilor de mai jos. Regulamentul de participare/desfăşurare este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant la adresa admin@goldentips.ro.

II. Organizatorul

Organizatorul Bracket Euro 2024 este societatea SC Golden Tips SRL, cu sediul social în Piteşti, strada General Toma Ghenea nr. 2, fiind înregistrată la Registrul Comerţului sub numărul j03/2001/2022 având CUI RO46540424.

III. Premiul şi condiţiile de organizare

Premiile BRACKETULUI constau în:
Prima etapă a bracket ului

Locul 1 80€ + abonament o lună
Locul 2 50€ + abonament o lună
Locul 3 20€ + abonament o luna

Etapa a doua a braketului

Locul 1 80€ + abonament o lună
Locul 2 50€ + abonament o lună
Locul 3 20€ + abonament o luna

Primul special pentru ambele bracket uri complete
1000€ + abonament o luna

Total premii
2000€

BRACKET EURO se desfăşoară în perioada 14.06.2024-14.07.2024 prin intermediul aplicației Golden Chat App.

Momentul începerii BRACKETULUI este dat de publicarea materialului pe site-ul www.goldentips.ro și pe aplicația Golden Chat App.

IV. DREPTUL DE PARTICIPARE

Participarea la BRACKET este gratuită pentru orice persoană fizică care îndeplineşte următoarele condiţii:

• are un cont activ pe aplicatia Golden Chat App pe toată perioada desfășurării Euro 2024

• reușește să completeze cât mai corect echipele care se vor califica in finala Euro 2024

• Doar BRACKETURILE completate până la data de 13.06.2024 ora 23:59 vor fi luate în considerare.

V. DESEMNAREA CÂŞTIGĂTORULUI ŞI ACORDAREA PREMIULUI

Câştigătorul BEACKET-ului EURO 2024 este persoana care a reușit să completeze corect toate echipele care se vor califica in Faza eliminatorie și a doua parte a BRACKET-ului Euro, în cine va fi câștigătoarea Euro 2024. Organizatorul şi-a luat toate măsurile tehnice necesare pentru asigurarea securităţii datelor cu caracter personal.

Dacă câştigătorul nu îndeplineşte condiţiile din prezentul Regulament sau refuză premiul, acesta va fi automat anulat.

Câştigătorul va fi contactat de Organizator în termen de cel mult 5 zile de la data finalizării Euro2024.

Organizatorul nu este responsabil de imposibilitatea de contactare a câştigătorului cauzată de furnizarea unor date de contact eronate sau de lipsa unui răspuns din partea acestuia. Imposibilitatea de contactare a câştigătorului sau lipsa unui răspuns din partea acestuia în termen de 3 de zile, de la data încercării de contactare sau de la data informării câştigătorului, după caz, atrage pierderea premiului.

VI. IMPOZITE ŞI ALTE CHELTUIELI

Organizatorul va calcula, reţine şi achita impozitul datorat de câştigător conform dispoziţiilor Legii 227/2015 actualizata cu OUG 31/2024, privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

Costurile de transport sunt suportate de Organizator în măsura în care câştigătorul indică o adresă de livrare de pe teritoriul României. Câştigătorul va suporta cheltuielile de rambursare dacă refuză premiul ulterior expedierii acestuia de către Organizator.

VII. LITIGII

Eventualele neînţelegeri apărute între Organizator şi participanţii la BRACKET EURO 2024 se vor soluţiona în mod amiabil.

În situaţia în care neînţelegerile nu pot fi soluţionate pe cale amiabilă, eventualele litigii vor fi de competenţa instanţei de la sediul Organizatorului.

VIII. SUSPENDAREA ŞI ÎNCETAREA BRACKET EURO 2024

BRACKET EURO 2024 poate fi suspendat sau Organizatorul poate dispune încetarea acestuia atunci când intervine un caz de forţă majoră care face imposibilă desfăşurarea BRACKET-ului sau când continuarea acestuia ar atrage încălcarea unor prevederi legale.

Organizatorul va anunţa participanții cu privire la suspendarea sau încetarea BRACKETULUI EURO 2024 prin publicarea unui anunţ pe cel puţin una din următoarele platforme YouTube, Facebook, Instagram sau pe website-ul propriu.

IX. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Organizatorul oferă o atenţie sporită prelucrării datelor cu caracter personal şi protejării vieţii private ale participanţilor la BRACKET EURO 2024, în acord cu Regulamentul Uniunii Europene nr. 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului, privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi liberă circulaţie a acestor date.

Avem rugămintea să citiţi cu atenţie politica de prelucrare a datelor cu caracter personal, prin care vă informăm asupra modului în care Organizatorul colectează şi prelucrează datele cu caracter personal ale participanţilor la BRACKET EURO 2024.

Scopul prelucrării datelor cu caracter personal

Scopul prelucrării datelor cu caracter personal constă în îndeplinirea obligaţiilor aferente organizării BRACKET EURO 2024.

Datele cu caracter personal prelucrate

Pentru transmiterea premiului şi îndeplinirea obligaţiilor legale, Organizatorul va solicita câştigătorului o serie de date cu caracter personal suplimentare, precum: numele şi prenumele, adresa de livrare, adresa de e-mail, număr de telefon.

Durata prelucrării datelor cu caracter personal

Organizatorul va prelucra datele cu caracter personal ale participanţilor doar cât este necesar pentru desfăşurarea BRACKET EURO 2024 şi pentru respectarea obligaţiilor legale.

Drepturile participanţilor

Participanţii la BRACKET EURO 2024 au următoarele drepturi în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal:

• dreptul la informare şi de a solicita detalii referitoare la modalitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal de către Organizator;

• dreptul la acces la datele cu caracter personal prelucrate de Organizator;

• dreptul la rectificarea datelor cu caracter personal inexacte;

• dreptul la ştergerea datelor cu caracter personal (dreptul de a fi uitat);

• dreptul la restricţionarea prelucrării;

• dreptul la portabilitatea datelor cu caracter personal constând în transmiterea acestora către alţi operatori;

• dreptul de opoziţie la prelucrarea datelor cu caracter personal, fără a fi necesară vreo justificare;

• dreptul de a nu fi supus unor procese automatizate. Exercitarea acestui drept anterior stabilirii câştigătorului BRACKET EURO 2024 atrage imposibilitatea Organizatorului de a acorda premiul persoanei care şi-a exercitat acest drept;

• dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanţelor competente.

Aveţi posibilitatea de a vă exercita oricare dintre drepturile legale indicate prin intermediul unei solicitări scrise transmise la adresa de e-mail goldentipsmembership@gmail.com (https://goldentips.ro/regulament-anniversary-giveaway/goldentipsmembership@gmail.com)

Partajarea datelor cu caracter personal
Pentru buna desfăşurare a BRACKET EURO 2024, există posibilitatea ca Organizatorul să partajeze datele cu caracter personal ale participanţilor cu alţi operatori economici, sponsori, colaboratori sau parteneri, dar doar în măsura în care aceştia au implementat măsuri de protecţie adecvate conform Regulamentului Uniunii Europene nr. 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului, privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.

Sesizări

Pentru întrebări, sesizări sau atunci când doriţi să vă exercitaţi drepturile legale, vă rugăm să ne contactaţi la adresa de e-mail: goldentipsmembership@gmail.com (https://goldentips.ro/regulament-anniversary-giveaway/goldentipsmembership@gmail.com)