Anniversary GIVEAWAY by Golden Tips

I. Scopul Regulamentului

Prezentul regulament stabileşte termenii şi condiţiile de desfăşurare ale loteriei publicitare iniţiate de Organizator prin intermediul Goldentips.community de pe platforma Instagram (denumită în continuare „Anniversary GIVEAWAY”), în acord cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000, privind comercializarea produselor şi serviciilor pe piaţă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Participarea la GIVEAWAY constituie acceptarea expresă şi necondiţionată a termenilor şi condiţiilor de mai jos. Regulamentul de participare/desfăşurare este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant la adresa www.goldentips.ro/regulament-giveaway.

II. Organizatorul

Organizatorul Anniversary GIVEAWAY by Golden Tips este societatea SC Golden Tips SRL, cu sediul social în Piteşti, strada General Toma Ghenea, nr. 2, fiind înregistrată la Registrul Comerţului sub numărul j03/2001/2022 având CUI RO46540424. 

III. Premiul şi condiţiile de organizare

Premiul GIVEAWAY constă în:

🥇200 RON + ABONAMENT 30 ZILE – Valoare Totală 700 RON

🥈100 RON + ABONAMENT 30 ZILE – Valoare Totală 600 RON

🥉50 RON + ABONAMENT 30 ZILE – Valoare Totală 550 RON

🎖În plus, fiecare dintre cei 3 prieteni etichetați de tine va beneficia de un ABONAMENT DE 10 ZILE!

Contravaloarea premiilor este de peste 2000 lei

GIVEAWAY se desfăşoară în perioada 16.03.2024 prin intermediul paginii „@goldentips.community” de pe platforma Instagram – www.instagram.com/goldentips.community.

Momentul începerii GIVEAWAY este dat de publicarea materialului pe contul oficial de Instagram.

GIVEAWAY se organizează ca urmare a faptului că “@goldentips.community” a avut primul video cu 12 milioane vizualizări pe platforma Instagram.

IV. DREPTUL DE PARTICIPARE

Participarea la GIVEAWAY este gratuită pentru orice persoană fizică care îndeplineşte următoarele condiţii:

 • are domiciliul sau reşedinţa în România;
  are un cont activ şi public alocat platformei Instagram;
 • este urmăritor al canalului „Goldentips.community” de pe platforma Instagram;
 • postează un comentariu în rubrica aferentă materialului în care este prezentat premiul pe platforma Instagram până la data extragerii în care ericheteaza 3 prieteni.
 • Pentru înscrierea în GIVEAWAY, comentariul trebuie să conţină etichetarea („tag”) a 3 alţi utilizatori de pe platforma Instagram. Doar comentariile postate până evenimentul indicat anterior, care conţin eticheta unui alt utilizator şi care nu cuprind menţiuni jignitoare/ ofensatoare pot fi validate drept câştigătoare.
 • Pentru înscrierea în GIVEAWAY trebuie dat LIKE postării concursului și share.

Nu pot participa la GIVEAWAY, chiar dacă îndeplinesc condiţiile din prezentul Regulament, angajaţii sau colaboratorii Organizatorului sau ai sponsorilor.

V. DESEMNAREA CÂŞTIGĂTORULUI ŞI ACORDAREA PREMIULUI

Câştigătorul GIVEAWAY este ales în mod aleatoriu dintre persoanele care îndeplinesc condiţiile expuse în prezentul regulament prin intermediul unui program software. Organizatorul a achiziţionat licenţa necesară pentru utilizarea programului software în scopul extragerii unui câştigător pentru GIVEAWAY şi a luat toate măsurile tehnice necesare pentru asigurarea securităţii datelor cu caracter personal. Pentru mai multe detalii puteţi accesa site-ul furnizorului www.simpliers.com.

Dacă câştigătorul extras nu îndeplineşte condiţiile din prezentul Regulament sau refuză premiul, se va face o nouă extragere aleatorie pentru desemnarea altui câştigător.

Stabilirea câştigătorului se va face când postarea din Instagram (GoldenTips) va ajunge la 1000 Like-uri, iar rezultatul va fi anunţat prin intermediul platformei Instagram. Câştigătorul va fi contactat de Organizator în termen de cel mult 5 zile de la data anunţului prin intermediul platformei Instagram.

Organizatorul nu este responsabil de imposibilitatea de contactare a câştigătorului cauzată de furnizarea unor date de contact eronate sau de lipsa unui răspuns din partea acestuia. Imposibilitatea de contactare a câştigătorului sau lipsa unui răspuns din partea acestuia în termen de 3 de zile, de la data încercării de contactare sau de la data informării câştigătorului, după caz, atrage pierderea premiului.

VI. IMPOZITE ŞI ALTE CHELTUIELI

Organizatorul va calcula, reţine şi achita impozitul datorat de câştigător conform dispoziţiilor Legii nr. 227/2015, privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

Costurile de transport sunt suportate de Organizator în măsura în care câştigătorul indică o adresă de livrare de pe teritoriul României. Câştigătorul va suporta cheltuielile de rambursare dacă refuză premiul ulterior expedierii acestuia de către Organizator.

VII. LITIGII

Eventualele neînţelegeri apărute între Organizator şi participanţii la GIVEAWAY se vor soluţiona în mod amiabil.

În situaţia în care neînţelegerile nu pot fi soluţionate pe cale amiabilă, eventualele litigii vor fi de competenţa instanţei de la sediul Organizatorului.

VIII. SUSPENDAREA ŞI ÎNCETAREA GIVEAWAY

GIVEAWAY poate fi suspendată sau Organizatorul poate dispune încetarea acesteia atunci când intervine un caz de forţa majoră care face imposibilă desfăşurarea GIVEAWAY sau când continuarea acesteia ar atrage încălcarea unor prevederi legale.

Organizatorul va anunţa participanţii cu privire la suspendarea sau încetarea GIVEAWAY prin publicarea unui anunţ pe cel puţin una din următoarele platforme YouTube, Facebook, Instagram sau pe website-ul propriu.

IX. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Organizatorul oferă o atenţie sporită prelucrării datelor cu caracter personal şi protejării vieţii private ale participanţilor la GIVEAWAY, în acord cu Regulamentul Uniunii Europene nr. 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului, privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi liberă circulaţie a acestor date.

Avem rugămintea să citiţi cu atenţie politica de prelucrare a datelor cu caracter personal, prin care vă informăm asupra modului în care Organizatorul colectează şi prelucrează datele cu caracter personal ale participanţilor la GIVEAWAY.

Scopul prelucrării datelor cu caracter personal

Scopul prelucrării datelor cu caracter personal constă în îndeplinirea obligaţiilor aferente organizării GIVEAWAY. În acest sens, Organizatorul colectează datele cu caracter personal furnizate de participanţi în rubrica „Comentarii” aferentă materialului video în care este prezentat premiul GIVEAWAY în vederea extragerii unui câştigător prin intermediul unui program software.

Datele cu caracter personal prelucrate

Datele cu caracter personal ale participanţilor colectate şi prelucrate de Organizator sunt cele disponibile în rubrica „Comentarii” aferentă materialului video în care este prezentat premiul GIVEAWAY şi pot consta în: numele aferent contului Instagram (user name).

Pentru transmiterea premiului şi îndeplinirea obligaţiilor legale, Organizatorul va solicita câştigătorului o serie de date cu caracter personal suplimentare, precum: numele şi prenumele, adresa de livrare, adresa de e-mail, număr de telefon.

Durata prelucrării datelor cu caracter personal

Organizatorul va prelucra datele cu caracter personal ale participanţilor doar cât este necesar pentru desfăşurarea GIVEAWAY şi pentru respectarea obligaţiilor legale.

Drepturile participanţilor

Participanţii la GIVEAWAY au următoarele drepturi în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal:

 • dreptul la informare şi de a solicita detalii referitoare la modalitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal de către Organizator;
 • dreptul la acces la datele cu caracter personal prelucrate de Organizator;
 • dreptul la rectificarea datelor cu caracter personal inexacte;
 • dreptul la ştergerea datelor cu caracter personal (dreptul de a fi uitat);
 • dreptul la restricţionarea prelucrării;
 • dreptul la portabilitatea datelor cu caracter personal constând în transmiterea acestora către alţi operatori;
 • dreptul de opoziţie la prelucrarea datelor cu caracter personal, fără a fi necesară vreo justificare;
 • dreptul de a nu fi supus unor procese automatizate. Exercitarea acestui drept anterior stabilirii câştigătorului GIVEAWAY atrage imposibilitatea Organizatorului de a acorda premiul persoanei care şi-a exercitat acest drept;
 • dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanţelor competente.

Aveţi posibilitatea de a vă exercita oricare dintre drepturile legale indicate prin intermediul unei solicitări scrise transmise la adresa de e-mail goldentipsmembership@gmail.com

Partajarea datelor cu caracter personal

Pentru buna desfăşurare a GIVEAWAY, există posibilitatea ca Organizatorul să partajeze datele cu caracter personal ale participanţilor cu alţi operatori economici, sponsori, colaboratori sau parteneri, dar doar în masura în care aceştia au implementat măsuri de protecţie adecvate conform Regulamentului Uniunii Europene nr. 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului, privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.

Sesizări

Pentru întrebări, sesizări sau atunci când doriţi să vă exercitaţi drepturile legale, vă rugăm să ne contactaţi la adresa de e-mail: goldentipsmembership@gmail.com

Dacă sunteţi nemulţumiţi de modul în care prelucrăm datele cu caracter personal sau de modalitatea în care v-am răspuns solicitărilor adresate, aveţi posibilitatea de a depune o plângere la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Protecţiei Datelor cu Caracter Personal, cu sediul în Bucureşti, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru, nr. 28-30, Sector 1, cod poştal 010336, anspdcp@dataprotection.ro.

X. CONTACT ŞI SESIZĂRI DESFĂŞURARE GIVEAWAY

În situaţia în care aveţi întrebări referitoare la modalitatea de derulare a GIVEAWAY, vă rugăm să ne contactaţi la adresa de e-mail: admin@goldentips.ro

Dacă vă consideraţi lezat în vreun fel de modul în care se desfăşoară GIVEAWAY, aveţi posibilitatea de a vă adresa Autorităţii Naţionale Pentru Protecţia Consumatorilor.